dsc 01197 lutego 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie Klubu „Senior+” z siedzibą w Radwance. W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Dariusz Klimczak, Wojewoda Łódzki Tobiasz Adam Bocheński, Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Piotr Cieplucha, Starszy Inspektor Wojewódzki Ewa Wąsowska-Łuszczyk, Starszy Specjalista Krzysztof Cieślak, Władze Gminy na czele z Wójtem Bogdanem Kaczmarkiem, oraz inni zaproszeni goście i seniorzy z Klubu „Senior+”.
Klub „Senior+” jest to zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. W czasie spotkania Wójt Gminy Żelechlinek Bogdan Kaczmarek przywitał przybyłych gości, dziękując również wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego zadania. Życzył seniorom miłych i owocnych chwil w Klubie. Następnie głos zabrał Wojewoda Łódzki Tobiasz Adam Bocheński, a także Poseł na Sejm RP Dariusz Klimczak.
Kolejno część artystyczną zaprezentowały dzieci klas III Publicznej Szkoły Podstawowej w Żelechlinku. Także niespodziewanie przedstawiły swój repertuar wokalny seniorki z Klubu „Senior+”.

dscf370019 stycznia 2020 r. w  Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku spotkały się wszystkie  Panie zrzeszone w kołach Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Żelechlinek. Organizatorem XI  Spotkania Noworocznego był Gminny Dom Kultury w Żelechlinku. Jak co roku   połączone ono  było z wystawa zdjęć pt. „ Podsumowanie Roku Kultury 2019”. W spotkaniu udział wzięło 9 Kół Gospodyń Wiejskich i osoby aktywnie działające na terenie Gminy Żelechlinek oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Żelechlinek Bogdan Kaczmarek, wraz z Małżonką, Sekretarz Gminy Aneta Michniewska, Skarbnik Gminy Elżbieta Wrześniewska. Uroczystego otwarcia spotkania i powitania zaproszonych gości dokonała  Dyrektor GDK  w Żelechlinku Grażyna Susik.

Wigilia to nie jest czas, gdy jest prezentów moc
Wigilia to nie jest czas, gdy potraw sto na stole
Wigilia to przepiękny czas, Bożonarodzeniowy czas,
Gdy siedzimy wszyscy w kole, i mamy bliskich przy stole.
Spokojnych i zdrowych Świąt!

zyczenia

dsc 1021Tradycją stało się, że od 17 lat w naszej gminie organizowana jest wieczerza wigilijna z myślą o seniorach z  Gminy Żelechlinek.

Święta  Bożego Narodzenia są najbardziej oczekiwanym  i radosnym wydarzeniem każdego roku, na które wszyscy bez względy na wiek czekamy. W tym wyjątkowym czasie, zwracamy swoją uwagę na najstarszych mieszkańców naszej gminy. Z myślą właśnie o nich narodziła się przed wielu laty inicjatywa organizacji spotkań wigilijnych dla Seniorów. Tegoroczne spotkanie wigilijne odbyło się w dniu 15 grudnia 2019 r. w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku. W uroczystości udział wzięło ok. 90 osób w tym osoby starsze, przedstawiciele samorządu gminnego, lokalni przedsiębiorcy oraz dzieci i młodzież.