W związku z uzyskaniem przez Gminę Żelechlinek dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek”, od 17.11.2021 r. firma REVOL Sp. z o.o. sp.k., ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź przeprowadzi zbiórkę wyrobów zawierających azbest, z terenu 40 nieruchomości, których właściciele złożyli stosowne wnioski do Wójta Gminy Żelechlinek.

Wszelkie informacje o szczegółach odbioru w/w Wykonawca będzie uzgadniał telefonicznie bezpośrednio z właścicielami nieruchomości.