Ludowy Klub Sportowy w Żelechlinku
ul. Leona Kruczkowskiego 9
97-226 Żelechlinek

tel. 44 7122314

Prezesem LKS w Żelechlinku jest Piotr Mikinka.

Celem Klubu jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez:
  • upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku
  • współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży,
  • czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju,
  • uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu i naturalnego środowiska człowieka,
  • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
  • wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych,
  • prowadzenie działalności ruchowej dla osób niepełnosprawnych.