LOGOTYPY KOL EFRR pl 

 

 

Gmina Żelechlinek realizuje projekt
pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek"
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach poddziałania IV.1.2. Odnawialne źródła energii
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

 

 

W ramach projektu wybudowanych zostanie 95 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych,
gospodarczych i gruncie o łącznej mocy do 0,43 MW.

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna