FE POPC poziom pl 1 rgb
Gmina Żelechlinek realizuje projekt w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"
Działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"
 
Celem projektu jest wyposażenie Szkoły Podstawowej w Żelechlinku w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji