wfosigw 

Projekty współfinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

regionalny 

Projekty współfinansowane ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

 

innowacyjna gospodarka 

Projekty współfinansowane ze środków

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013

 

logo 

Projekty finansowane z budżetu

Samorządu Województwa Łódzkiego

 

logo fe pomoc techniczna rgb 1 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

REWITALIZACJA

 

logotyp EFRR KOLOR PL 

Projekty dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Żelechlinek

 Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek

 Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek

 Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek- Etap II

  

 

prow 2014 2020 logo kolor 7 

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn:  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek etap II poprzez budowę sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę hydroforni oraz przebudowę stacji uzdatniania wody współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- całkowity koszt zadania  - 1.908.932,04 zł

- dofinansowanie w wysokości 987.523,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

 

kanalizacja  

 

prow 2014 2020 logo kolor 7 

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn: Budowa drogi gminnej Nr 116521E od ul. Wojska Polskiego do il. Rawskiej mająca na celu poprawę standardu korzystania z drogi oraz poprawa bezpieczeństa i życia mieszkańców poprzez rozbudowę drogi gminnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ue

 

fundusz sprawiedliwosci 

Projekty dofinansowane ze środków
Ministerstwa Sprawiedliwości 

Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla OSP z terenu gminy Żelechlinek

 

 

 

FE POPC poziom pl 1 rgb 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Projekt grantowy Zdalna Szkoła

Projekt grantowy Zdalna Szkoła +

 

 

mkidn 01 cmyk 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku